อาหารฟังก์ชั่นบำรุงผิว

โครงสร้างผิวหนัง
ผิวหนังเป็นอวัยวะที่หนักที่สุด และใหญ่ที่สุด คือหนักประมาณ 15 % ของน้ำหนักร่างกาย ผิวหนังประกอบด้วย 2 ชั้น Epidermis และ Dermis ซึ่งชั้น Epidermis ประกอบด้วยเซลล์ 4 ชนิด คือ Keratinocyte Melanocyte Langerhans cell และ Merkel cell สำหรับชั้น Dermis ประกอบด้วย เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (collage เป็นส่วนใหญ่) เส้นเลือด เส้นประสาท และเซลล์บางชนิด ได้แก่ fibroblast, macrophase, mast cell, lymphocytes และ plasma cell

อ่านเพิ่มเติม