อารมณ์กับการแสดงออกทางสีหน้าตัวละคร (Emotion…Facial Expressions)

อารมณ์กับการแสดงออกทางสีหน้าตัวละคร (Emotion…Facial Expressions)

การสื่อสารระหว่างกันของคนในสังคมทั่วไป ต่างมีภาษาพูด ภาษาเขียนเป็นของตนเอง
ซึ่งมีหลายร้อยภาษาชาติและมีความแตกต่างกัน แต่ภาษากายที่แสดงออกบนใบหน้าของมนุษย์นั้น
ส่วนใหญ่แทบไม่มีความแตกต่างกันเลย และยังสามารถสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึกได้หลากหลาย ชัดเจนมากกว่าภาษาพูดและภาษาเขียน กล่าวได้ว่า การแสดงออกทางสีหน้า เป็นภาษาสากลของมนุษย์
เช่นสำนวนไทย “ตีหน้ายักษ์” คือการทำหน้าเคร่งขรึม สายตาเบิกโตแสดงอาการเกรี้ยวกราดดุดัน…

การแสดงออกทางสีหน้า (Facial Expressions) 
หมายถึง รูปแบบการแสดงสีหน้าที่บ่งบอกให้ทราบถึงอารมณ์ขณะนั้น ซึ่งเป็นลักษณะกายภาพขององค์ประกอบใบหน้า ได้แก่ คิ้ว ดวงตา จมูก ปาก ริ้วรอย สีผิว และลิ้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสื่อสารสะท้อนความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องส่งเสียงหรือพูดออกมา 
 
ลักษณะการแสดงออกบนใบหน้าช่วยบอกอารมณ์ต่างๆ โดยที่คนหนึ่งคนสามารถถ่ายทอดความรู้สึกบนใบหน้าได้อย่างหลากหลายมาก  เช่น่ รอยยิ้ม บ่งบอกถึงความสุขที่ได้รับการยอมรับ การขมวดคิ้วอาจบ่งบอกถึงความไม่พอใจ หรือไม่ยอมรับ การวาดการ์ตูนหรือตัวละคร (Character) ให้ประสบความสำเร็จ ผู้วาดจะต้องใส่ชีวิตลงไปในตัวละครที่วาดด้วย อารมณ์พื้นฐานที่พบบ่อย คือ อารมณ์ปกติ ดีใจ โกรธ และเศร้าเสียใจ ซึ่งนักออกแบบสามารถสร้างอารมณ์ให้เกินจริงได้โดยอาศัยองค์ประกอบทางศิลปะ ได้แก่ เส้น รูปร่างรูปทรง และสี เข้าช่วยเสริมให้งานมีความน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย

อ่านบทความเพิ่มเติม…