“ห้องเรียน” ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย)

    สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก กระแสสังคมเกี่ยวกับความจำเป็นในการบริโภคเทคโนโลยียิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะเกิดขึ้นในอัตราเร่ง ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้มนุษย์เข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด โลกทั้งโลกเชื่อมโยงกันได้ ซึ่งขณะนี้เราทุกคนได้ก้าวเข้ามาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มตัว ไม่เว้นแม้แต่ตัวเด็กเองก็ตาม    สิ่งเหล่านี้มีผลต่อเขาในทุก ๆ แง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเรื่องพัฒนาการในการเรียนรู้ต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว   การเพิ่มศักยภาพในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่เพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตัวเองของเด็กทั้งจากห้องเรียนและจากชีวิตประจำวัน ซึ่งเราจะพบว่า เทคโนโลยีนั้นเกี่ยวข้องกับเราทุกคนอยู่ตลอดเวลา การเรียนการสอนแบบห้องเรียนยุคเก่าจึงไม่เพียงพอที่จะเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถให้เด็กในยุคนี้นำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้…..อ่านต่อเพิ่มเติม