สุคนธบำบัดเพื่อความงามและสปา

นิยามของสุคนธบำบัด
สุคนธบำบัดมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ aromatherapy (อะโรมาเทอราพี) ซึ่งเป็นการผสมของศัพท์ 2 คำ คือ aroma ซึ่งหมายถึง กลิ่นหอมและ therapy ซึ่งหมายถึง การบำบัดด้วยกลิ่นหอม ซึ่งขึ้นอยู่กับสรรพคุณของน้ำมันหอมระเหย จะช่วยในด้านใดเช่น การรักษา การปรับสมดุลร่างกาย และการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม