สื่อออนไลน์ไม่ยากอย่างที่คิด : Kahoot เพิ่มสีสันให้ห้องเรียน

Kahoot เป็นเกมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ที่สามารถสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้สนุกกับการเรียนผ่านการตอบคำถามบนโทรศัพท์มือถือของผู้เรียน อีกทั้งยังแสดงผลคะแนนของผู้เรียนและจัดอันดับของผู้ที่ตอบคำถามสูงสุดทำให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นตัวตลอดการดำเนินกิจกรรม

ครูภาษาไทยจึงสามารถนำ Kahoot มาใช้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท้าทาย การแข่งขัน และสนุกไปกับการเรียนเนื้อหาวิชาภาษาไทย ซึ่งการสร้าง Kahoot นั้นก็ไม่ยาก
เกินความสามารถของครูภาษาไทยทุกคนอย่างแน่นอน

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่