สีปัสสาวะบอกความผิดปกติของร่างกายได้จริงหรือ ?

“ปัสสาวะ” เป็นของเสีย (waste product) ที่ร่างกายขับถ่ายออกมานอกร่างกายด้วยการกรองของอวัยวะที่มีชื่อว่า “ไต” แต่ใครจะรู้ว่าแค่ปัสสาวะที่มีสีแตกต่างกันออกไป ก็สามารถที่จะบ่งชี้การเกิดโรคของร่างกายได้ ทุกคนเคยลองสังเกตสีปัสสาวะของตัวเองหรือเปล่า ว่าแต่ละครั้งของการขับถ่ายออกมา มีสี ความใส ความขุ่น หรือแม้กระทั่งกลิ่นของปัสสาวะ เหมือนกันทุกครั้งหรือไม่

สีปัสสาวะบอกความผิดปกติของร่างกายได้จริงหรือ ?