สีกับการออกแบบ

ในการออกแบบงานทางคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ เช่น การออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์กล่อง ขวด กระป๋อง ป้ายโฆษณา หน้าจอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ฉากในเกม เป็นต้น
สี (Color) ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยในการตัดสินใจที่จะซื้อหรือใช้บริการสินค้าเหล่านั้น สีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก หากเรามีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สีมาช่วยในการออกแบบสินค้าและบริการ ก็ย่อมจะทำให้สินค้าและบริการของเรามีความโดดเด่นจากคู่แข่ง เพิ่มโอกาสทางธุรกิจหรือส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น สำหรับบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสี วงล้อสี จิตวิทยาสี การเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการ ตลอดจนเครื่องมือที่ช่วยให้การออกแบบ

อ่านต่อ