สิ่งที่ต้องคำถึงถึงในการทำแม่พิมพ์ collagraph

https://vt.tiktok.com/ZSRDrfSLA/

Collograph หรือภาพพิมพ์เทคนิควัสดุปะติด ที่สร้างแม่พิมพ์ขึ้นโดยการยึดวัสดุที่มีพื้นผิวแตกต่างกันเข้ากับแผ่นฐานรองรับ หรือplate ภาพพิมพ์เทคนิคนี้สามารถสร้างแม่พิมพ์ขึ้นได้จากวัสดุหลากชนิด เช่น กระดาษแข็ง กระดาษลัง กระดาษลูกฟูก แผ่นกันกระแทก เศษไม้ พลาสติก แผ่นโฟม และวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกัน แต่จำเป็นจะต้องคงความนูนต่ำ และหลีกเลี่ยงวัสดุที่มีความแข็งหรือบอบบางจนเกินไป เช่น เศษโลหะ เกสรดอกไม้ ดอกหญ้า เป็นต้น การควบคุมความละเอียดหรือความหยาบของพื้นผิวจากวัสดุที่ใช้จะทำให้เกิดโทนสีหรือค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันบนงานพิมพ์ การยึดติดวัสดุลงบนแผ่น plate สามารถยึดติดกับกาวได้หลายประเภทตามคุณสมบัติของวัสดุ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า กาวแห้งดีแล้วและไม่มีเศษวัสดุใดหลุดออกจากแม่พิมพ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้บนผลงาน ลูกกลิ้ง และแท่นพิมพ์

Collograph เหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กช่วงชั้นประถมเป็นต้นไป เนื่องจากสามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ส่งเสริมความคิดสร้างสรค์และเห็นคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุในท้องถิ่น และยังสามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์วิชาต่างๆได้หลากหลายอีกด้วย