สารออกซิไดซ์ ผู้ช่วยประจำบ้าน

สารออกซิไดซ์ (Oxidizing agent) คือ สารเคมีที่สามารถรับอิเล็กตรอนจากสารอื่นได้ พูดง่ายๆ ก็คือ สารที่ชอบ “ดึง” อิเล็กตรอนจากอะตอมอื่น ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่หลากหลาย มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมาก……อ่านต่อที่  https://medium.com/@watinee.ch/สารออกซิไดซ์-ผู้ช่วยประจำบ้าน-bef6e628d63c