สารมลพิษในแหล่งน้ำ

สารมลพิษในแหล่งน้ำ  หรือสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ คือ สารเคมีที่มีอยู่ในน้ำ แล้วก่อให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำขึ้น ได้แก่ สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ธาตุอาหารหรือปุ๋ยของพืช สารกัมมันตรังสี และเชื้อโรค เป็นต้น

อ่านต่อได้ที่… สารมลพิษในแหล่งน้ำ