สร้าง Presentation ด้วย AI สุดล้ำ Gamma.App

Gamma.App เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยในการสร้าง Presentation โดยสามารถสร้าง Presentation ด้วยคีย์เวิร์ดหรือคำสั่ง ( prompt) แค่เพียงประโยคเดียว หรือยังสามารถนำบทความต่างๆ มาให้ AI สรุปเป็น Presentation ได้โดยแบ่งเป็น Card ต่างๆ ถ้าเทียบกับใน Microsoft PowerPoint แล้ว Card ก็คือสไลด์ของ PowerPoint นั่นเอง โดยบทความที่นำมานั้นจะเป็นข้อความอย่างเดียว หรือเป็นไฟล์ word, power point หรือจะเป็นลิงก์ Google Slides, Google Docs ก็ได้ …ดูเพิ่มเติม