ว่าด้วยเรื่อง History of the Body Reconsidered

ว่าด้วยเรื่อง History of the Body Reconsidered

Roy Porter. “History of the Body Reconsidered” in Peter Burke (ed.), New Perspectives on Historical Writing (1991; 2nd Edition . Cambridge, 2001), 233–260.

ร่างกายสำคัญอย่างไร? ทำไมถึงจะต้องศึกษา? … การอธิบายความหมายของร่างกายในทางสังคม

รอย พอร์เตอร์ ได้สนับสนุนไม่ให้ละเลยการเข้าถึงประวัติศาสตร์ของร่างกายผ่านวิธีเชิงประจักษ์ เมื่อมีประเด็นคำถามและหลักฐานมายมาย เช่น ผู้คนมีเพศสัมพันธ์กันบ่อยแค่ไหนในช่วงหลายร้อยปีก่อน หรือท่าทางที่ใช้ สามารถถูกเปิดเผยได้ด้วยภาพหรือคู่มือแนะนำเรื่องเพศ สถิติ/บันทึกพิธีล้างบาปและการฝังศพ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดและการตาย ความสามารถในการมีบุตร การเจริญพันธุ์ วิกฤตการเสียชีวิตจากโรค การไม่มีกฎหมายและประวัติผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทำให้เห็นถึงความแข็งแรง ความเจ็บป่วย และการสูญเสียจากการทำงานหนัก ตลอดจนภาพถ่าย ที่เปิดเผยและแสดงร่างกายทางกาย การสูงวัย ความพิการ การขาดสารอาหาร และยังเป็นการนำเสนอตนเอง ผ่านภาษากาย ท่าทาง ความเหมาะสมของร่างกาย

อ่านต่อ