วิธีการหาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ

แม้ว่าออกซิเจนเป็นก๊าซที่ละลายน้ำได้น้อยมาก และไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำก็ตาม แต่ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen: DO) ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของออกซิเจน ได้แก่ อุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ และความเค็มของน้ำ รวมถึงมีการปนเปื้อนจากมลสารต่าง ๆ ที่ลงสู่แหล่งน้ำ โดยเฉพาะสารอินทรีย์ที่ทำให้ค่า DO ลดลงเนื่องมาจากแบคทีเรียใช้ DO ในปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ…อ่านต่อ