วิธีการกำหนดราคาศุลกากร การกำหนดราคาศุลกากรตามหลักการของแกตต์ (VDO การสอนพิธีการศุลกากร ส่วนราคาศุลกากร)

https://youtu.be/JEBzQ-VI8sw

วิธีการกำหนดราคาศุลกากร การกำหนดราคาศุลกากรตามหลักการของแกตต์ กำหนดจาก 6 วิธี ดังนี้

ราคาซื้อขายของที่นำเข้า (Transaction value)

ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน (Transaction value of Identical Goods)

ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน (Transaction value of Similar Goods)

ราคาหักทอน (Deductive Value) ราคาคำนวณ (Computed Value)

ราคาย้อนกลับ (Fall Back Value)