วิกฤตการณ์โควิด-19 กับการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Smart Industry

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง  อีกทั้ง คลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมที่กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุด ที่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายโรงงานอุตสาหกรรม ต้องปิดดำเนินการชั่วคราว และส่งผลกระทบต่อการผลิตในทันที สร้างความกังวลใจให้กับผู้ประกอบการ ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นวงกว้าง เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ยังมีการใช้แรงงานทั้งแรงงานไทย และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก แม้ว่าเจ้าของกิจการทุกโรงงานอุตสาหกรรม จะมีมาตรการที่ค่อนข้างรัดกุม แต่พนักงานทุกคนก็มีโอกาสติดเชื้อและแพร่กระจายไปสู่เพื่อนร่วมงาน คนใกล้ชิดอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา (อ่านต่อ)