วะสะฏียะฮ์สัญจรภาคเหนือ : ข้อคิดและประสบการณ์ พูดคุยกับ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ดำเนินการสนทนาโดย อ.ศักดา เซะวิเศษ

บทความบรรยายและสนทนา วะสะฏียะฮ์สัญจรภาคเหนือ : ข้อคิดและประสบการณ์ พูดคุยกับ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ดำเนินการสนทนาโดย อ.ศักดา เซะวิเศษ 

https://link.bsru.ac.th/452