ฤดูฝุุ่นกับอัตราการระบายอากาศ

สถานการณ์ PM2.5 ที่เข้มข้น และสัมพันธ์กับอัตราการระบายอากาศ