รู้ไว้….ใช่ว่า การดำเนินชีวิตในยุคการระบาดของไวรัส COVID-19

การระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) มีจุดเริ่มต้นจากตลาดค้าส่งอาหารทะเลหูนาน เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีนในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2019 และมีการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ถึงแม้ประเทศจีนจะมีมาตราการ การสั่งปิดตลาดแล้ว แต่ส่งผลให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 นี้ว่าได้เพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้น

รู้ไว้….ใช่ว่า การดำเนินชีวิตในยุคการระบาดของไวรัส COVID-19