รู้จัก”เพลิงและถังดับเพลิง”ลดเสี่ยงเพลิงไหม้

การเกิดเพลิงไหม้นับเป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งบนท้องถนน ภายในอาคาร บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ถ้าทุกคนรู้จัก “เพลิงและถังดับเพลิง” การดับเพลิงที่ถูกต้องและตรงจุด จะทำให้ลดการเกิดเพลิงไหม้ที่รุนแรงได้  >>>Click>>>