ระบำมฤคระเริง (ฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดงระบำมฤคระเริง)

ระบำมฤคระเริง หรือ ระบำกวาง ได้นำมาประกอบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์อีกครั้ง ปี พ.ศ. 2530 โดยใช้ชื่อชุดการแสดงว่า “รามาวตาร” ในหนังสือบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดรามาวตารนี้ ได้กล่าวถึงฉากในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง อ่านเพิ่มเติมที่นี้