มุสลิมกับการเปิดโลกธุรกิจ คุณสามารถ บุญธราทิพย์ และ อ.ศักดา เซะวิเศษ

บทความบรรยาย มุสลิมกับการเปิดโลกธุรกิจ” โดย คุณสามารถ บุญธราทิพย์ ประธานกรรมการ บจ.โปลิเคม อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) /กรรมการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ดำเนินรายการโดย อ.ศักดา เซะวิเศษ 

https://link.bsru.ac.th/44p