“มิติใหม่ของการค้นหาสิ่งที่เห็น” ง่ายเพียงปลายนิ้ว ด้วย google lens

การใช้งาน google lens ค้นหาสิ่งที่คุณเห็นผ่านกล้อง เข้าไปที่ Google Play พิมพ์ค้นหาว่า “Google Lens” จากนั้นให้ทำการติดตั้งและกดเปิด วิธีใช้งาน โปรด click