มลพิษทางดิน : ภัยเงียบที่คุกคามโลกของเรา

ดิน เปรียบเสมือนรากฐานที่หล่อเลี้ยงชีวิตบนโลก เป็นแหล่งผลิตอาหาร ที่อยู่อาศัย และระบบนิเวศอันหลากหลาย แต่ปัจจุบันดินกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากมลพิษทางดิน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

อ่านต่อได้ที่… มลพิษทางดิน : ภัยเงียบที่คุกคามโลกของเรา