ภาพลักษณ์ “ชายเลว” ในนวนิยายเรื่อง ชายแพศยา

     นวนิยายเรื่อง ชายแพศยา เป็นผลงานของนักเขียนนามปากกา ว.วินิจฉัยกุล หรือ คุณหญิงวินิตา  ดิถียนต์ ที่เคยตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ในนิตยสาร พลอยแกมเพชร และพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2559 (ว.วินิจฉัยกุล, 2562, คำนำสำนักพิมพ์) นวนิยายเรื่องนี้ได้เนื้อหานำเสนอภาพลักษณ์ “ชายเลว” ในหลายรูปแบบผ่านตัวละครที่มีสถานะต่าง ๆ กันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความมักมากในกาม การใช้เล่ห์หลอกหลวง การใช้ความรุนแรง และความเขลาในการดำเนินชีวิต ผ่านลักษณะ “สีเทา” ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันไปของตัวละครชายแต่ละตัว ภาพลักษณ์ที่มีทั้ง ความมักมากในกาม การใช้เล่ห์หลอกลวง การใช้ความรุนแรง และความเขลาในการดำเนินชีวิต