ฟิสิกส์เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

https://link.bsru.ac.th/pgb