พุทธจริยธรรมกับการทำงาน

จริยธรรมกับการทำงานคือการศึกษาว่าจริยธรรมมีผลกระทบหรือมีความสัมพันธ์ต่อการทำงานอย่างไร  มีหลักจริยธรรมอะไรที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

อ่านต่อ…