พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560

พรบ.คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ก็คือ พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ก็เป็นได้ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล็บท็อป สมารทโฟน รวมถึงระบบต่าง ๆ ที่ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น พ.ร.บ.ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกัน ควบคุมการกระทำผิดที่จะเกิดขึ้นได้จากการใช้คอมพิวเตอร์ หากใครกระทำความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นี้ ก็จะต้องได้รับการลงโทษตามที่ พ.ร.บ.กำหนดไว้นั่นเอง
•ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชน คนทำงาน นิสิตนักศึกษา ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับนี้ และเตรียมพร้อมรับมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยของเราเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์
อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=Ie0YHG2rjMQ
ไม่พลาดทุกเรื่องราวอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://comed.bsru.ac.th
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ComputerEduBSRU
Twitter : https://twitter.com/ComputerEduBSRU
Instagram : https://www.instagram.com/ComputerEduBSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : www.bsru.ac.th
เบอร์โทรสาขาวิชา 02–473–7000 ต่อ 5087 หรือ 089–2783324 (พี่กุ้ง)