ผลงานวิชาการ

  1. http://eit.bsru.ac.th/อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคินคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาAnalysis
  2. http://eit.bsru.ac.th/อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคินคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการผลิตในยุคไทยแลนด์
  3. http://eit.bsru.ac.th/อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคินคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาReview Analysis of Parameter in
  4. http://eit.bsru.ac.th/อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคินคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Metal Forming
  5. http://eit.bsru.ac.th/อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคินคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาTechniques for solving static problems
  6. http://eit.bsru.ac.th/อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคินคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ(สำหรับผู้บริหาร)