ผลของการงอกต่อปริมาณอนินทรีย์ฟอสฟอรัส กรดไฟติกและ กรดแกมมา-แอมิโนบิวทิริก (กาบา) ของข้าวไทยพันธุ์กข 41