ผลกระทบการจัดการคุณภาพกับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์

https://link.bsru.ac.th/lhj

ผลกระทบการจัดการคุณภาพกับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

หนังสือเชิญ เป็นวิทยากร เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์  เมื่อ 15 กพ 2566  ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า