ปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Disorders, MSDs)

การบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือ MSDs เป็นความผิดปกติของข้อต่อ เอ็น และเนื้อเยื่อ ผู้ปฏิบัติงานอาจรับรู้ได้จากอาการเจ็บปวด ปวดแบบเสียวแปลบ อาการชา หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงขณะทำงาน หรือพบอาการบวม แดง และ/หรือเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายลำบาก ถึงแม้ว่าการบาดเจ็บหรือปวดกล้ามเนื้อจะเป็นอาการทั่วไปที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน บางอาการสามารถหายได้เอง เมื่อได้หยุดพัก แต่มิใช่สิ่งที่ควรละเลย เนื่องจากอาจลุกลามกลายเป็นปัญหาสุขภาพ และลดประสิทธิภาพในการทำงาน หรืออาจส่งผลต่อความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายทั้งในที่ทำงานและที่บ้านได้
(อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม)

ปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Disorders, MSDs)