ประวัติศาสตร์เฟอร์นิเจอร์ The furniture history พิเชฐ  มีมะแม

เฟอร์นิเจอร์มีมาตั้งแต่อารยธรรมยุคแรกๆ จากการศึกษาวิจัยหลายชิ้น แนวคิดของแนวคิดนี้สามารถสืบย้อนไปถึง 3500 ปีก่อนคริสตกาล ในช่วงแรกๆ เฟอร์นิเจอร์ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน และหนังสัตว์ เมื่อเวลาผ่านไป วัสดุและเทคนิคการผลิตก็พัฒนาขึ้น ส่งผลให้เกิดรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆ มากมาย

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และศิลปะ แต่ละยุคสมัยจะมีสไตล์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่แตกต่างกันไป

https://medium.com/@pichetmeemamae73/เฟอร์นิเจอร์มีมาตั้งแต่อารยธรรมยุคแรกๆ-จากการศึกษาวิจัยหลายชิ้น-168a01247d26