ปกิณกะจากลั่วเสินฟู่ 《洛神赋》 บทกวีรักต้องห้ามระหว่างมนุษย์กับเทพธิดา

https://medium.com/@Wanida_Ployluan/ปกิณกะจาก-洛神赋-ลั่วเสินฟู่-บทกวีรักต้องห้ามระหว่างมนุษย์กับเทพธิดา-aa30374baaff