บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review): ทำไมจึงควรอ่านหนังสือคลาสสิก

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแนววรรณคดีวิจักษ์ และคู่มือนักอ่านหนังสือดีระดับคลาสสิก/ยิ่งใหญ่ ภายในหนังสือเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท ประกอบด้วย

บทที่ 1 หนังสือคลาสสิกหมายถึงอะไร : เป็นการแนะนำให้ผู้อ่านมองเห็นภาพกว้างๆ ว่าหนังสือคลาสสิกหรือหนังสือดีชั้นเยี่ยมคืออะไร  โดยผู้เขียนได้รวบรวมแนวความคิดมาจากกวี นักเขียนนวนิยาย นักวิจารณ์วรรณกรรม และอาจารย์มหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น เกอเต้ (ค.ศ.1749-1832) นักเขียนนวนิยายคนสำคัญของเยอรมัน ที่เอ่ยถึงแนวคิดหนังสือคลาสสิกไว้ว่า

อ่านต่อ…