บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในยุคที่ใครๆ ก็ (อยาก) เป็นสื่อได้

หน้าที่หลักที่สำคัญที่สุดของสื่อมวลชนคือ การนำเสนอข่าว การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนในสังคม ตำรา เอกสารด้านการเรียนการสอนวิชาการหนังสือพิมพ์สมัยก่อนอธิบายแบบอุปมาอุปไมยถึงการเป็นข่าวไว้ว่า “หมากัดคนไม่เป็นข่าว คนกัดหมาเป็นข่าว” โดยถึงแม้ว่าคำอุปมาอุปไมยนี้จะไม่ใช่ความจริงทั้งหมด แต่สะท้อนปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการเป็นข่าวคือ เหตุการณ์นั้นต้องเกิดขึ้นจริง (เกษม ศิริสัมพันธ์, 2551) และจะต้องมีความแปลก เป็นเรื่องที่ประชาชนไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งจะมีกระบวนการคัดสรรว่าเรื่องใดควรเป็นข่าวเรื่องใดไม่ควรเป็นข่าว การรับรู้ของคนในแวดวงสื่อสารมวลชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปยังคงให้ความเชื่อถือสื่อเก่า ประเภทหนังสือพิมพ์ คนข่าวที่มีชื่อเสียงในการเป็นนักหนังสือพิมพ์มาก่อน เคยทำหน้าที่รับใช้ประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้สาระความรู้ มีกระบวนการของกองบรรณาธิการที่เข้มข้นในการพยายามตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ไม่ใช่สื่อกระแสหลัก ก็ยังคงทำหน้าที่ในการรายงานข่าวสารและวิพากษ์วิจารณ์ ตรวจสอบ ประดุจสุนัขเฝ้าบ้านให้กับสังคม ถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมือง การเมืองการปกครอง ยังไม่ได้ให้อิสระเต็มที่กับการทำหน้าที่ตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบรัฐบาล หรือผู้บริหารประเทศ

อ่านต่อ https://link.bsru.ac.th/50q