บทคัดสรรว่าด้วยเกร็ดชีวิตและข้อคิดให้กำลังใจจากหนังสือ “สารภาพรักด้วยชีวิต”

https://medium.com/@Wanida_Ployluan/บทคัดสรรว่าด้วยเกร็ดชีวิตและข้อคิดเตือนใจจากหนังสือ-สารภาพรักด้วยชีวิต-2d78d8982058