บทความวิชาการ เรื่อง 5 สถานที่ท่องเที่ยวมูเตลูขอพรความรักให้สมหวังในเทศกาลแห่งความรัก

บทความวิชาการ เรื่อง 5 สถานที่ท่องเที่ยวมูเตลูขอพรความรักให้สมหวังในเทศกาลแห่งความรัก

อาจารย์จารุณี บุญเรืองรัตน์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#BSRU

แนะนำที่เที่ยวไหว้ขอพรมูเตลูเรื่องความรักที่ไหนดีให้สมหวัง ปัง หล่อ สวยและรวยมาก!!!!!?

บทความวิชาการ เรื่อง 5 สถานที่ท่องเที่ยวมูเตลูขอพรความรักให้สมหวังในเทศกาลแห่งความรัก

https://medium.com/@jenny140723/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-5-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-1bd119e28277

คำสำคัญ #มูเตลู #การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ #เทศกาลแห่งความรักหรือ #Valentine #สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขอพรด้านความรัก

#MUTELU #Valentine festival #Sacred tourism destination

 

https://medium.com/@jenny140723/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-5-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-1bd119e28277

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=UmmByBEAAAAJ&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAY_wsu_Fruas2pSBLESiIrAKBdmx6QAcb&gmla=AJsN-F4dOhNTPscRQkjQrZ5Rf2jSPG5v8BT8HPr3xSqqogUGZ8eSBjDVNN1paiuRE5dQwCoU-sKwXwhNHBn1VkSAom4m-yAvmwY_JxKq-B8rFglNSBYN0RU&sciund=4005788213817454457