บทความวิชาการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการไปท่องเที่ยวมูเตลู (ภาค2 ภาคต่อ version revised 2)

มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการไปท่องเที่ยวมูเตลูที่ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจไปท่องเที่ยวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ต่างๆ?

หมายเหตุ: เนื้อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการไปท่องเที่ยวมูเตลู (ภาค 2 ภาคต่อ version revised 2)บทความนี้ คัดตัดมาให้ผู้อ่านได้อ่านเพิ่มเติมเฉพาะเนื้อหาที่ผู้เขียนขอสรุปการค้นค้คว้าและขอนำเสนอประเด็น 19 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการไปท่องเที่ยวมูเตลู ซึ่งเนื้อหาและการค้นคว้าเพิ่มเติมที่นำเสนอครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของบทความเรื่อง บทความวิชาการ เรื่อง 5 สถานที่ท่องเที่ยวมูเตลูขอพรความรักให้สมหวังในเทศกาลแห่งความรักและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการไปท่องเที่ยวมูเตลู (ฉบับปรับปรุง version revised 2)

บทความวิชาการ เรื่อง 5 สถานที่ท่องเที่ยวมูเตลูขอพรความรักให้สมหวังในเทศกาลแห่งความรักและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการไปท่องเที่ยวมูเตลู

อาจารย์จารุณี บุญเรืองรัตน์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านติดตามต่อเพิ่มเติม click link medium ด้านล่าง

บทความวิชาการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการไปท่องเที่ยวมูเตลู (ภาค2 ภาคต่อ version revised 2)