“นิสัยจป.”

จากที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการที่เข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ จป. เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน และผู้ประกอบอาชีพทุกคน ซึ่งคนที่จะสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นจป.ได้ ก็จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น จบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือได้รับการอบรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้เป็นอย่างดี
แล้วทุกคนที่จบการศึกษา หรือผ่านการอบรมมา จะเป็นจป. ในการทำงานที่ดีได้หรือไม่?? ทำไมสถานประกอบกิจการบางที่ยังมีคนที่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคจากการทำงาน ยังมีคนที่ได้รับอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจาก เรามี จป.ที่ไม่เก่งหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 

https://medium.com/@nutthajit.on/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%9B-8e835eb161c7