ทุเรียนกับผลต่อสุขภาพ

มีการทบทวนรายงานการวิจัยหลายฉบับ และหน่วยงาน National Institutes of Health Office of Dietary Supplements ให้ข้อสรุปไว้ว่า ทุเรียนมีข้อดีและข้อควรระวังต่อสุขภาพ คลิ๊กอ่านต่อ