ที่มาของคำว่า ประวัติศาสตร์

ที่มาของคำว่า ประวัติศาสตร์

คำว่า “ประวัติศาสตร์” หรือ History ในภาษาอังกฤษ มีความหมายตรงกับคำว่า Historia ในภาษาละตินและสเปน Historie ในภาษาฝรั่งเศส Storia ในภาษาอิตาเลียน มีรากศัพท์เดิมมาจากภาษากรีกว่า histor ซึ่งความหมายเดิมแปลว่า ถัก หรือ ทอ โดยเฮโรโดตัส (Herodotus, 490–480 B.C.) นักประวัติศาสตร์ชาวกรีก ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์โลก เป็นคนแรกที่ใช้คำว่า Historiai (ฮิสตอเรีย)

อ่านต่อ