ทำไมต้องเรียนฟิสิกส์

“ฟิสิกส์” เมื่อกล่าวถึงคำว่าฟิสิกส์หลายท่านที่กำลังอ่านอยู่อาจตกใจกับคำคำนี้ บางท่านอาจถึงกับออกอาการส่ายหัว หรืออาจหยุดอ่านบทความนี้ไปเลย นั้นเป็นเพราะเมื่อเรากล่าวถึงวิชาฟิสิกส์มักพูดถึง สูตร ตัวเลข และการคำนวณ โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่มีบทบาทในการช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิต สังคม และโลกในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น หากกระบวนการทั้งหลายไม่ได้มีการศึกษาและการทดลองจากนักวิทยาศาสตร์หลาย ๆ ท่านมาก่อน ท่านคิดบ้างหรือไม่ว่าวิถีชีวิตในปัจจุบันจะเป็นเช่นไร