ทำไมต้องเรียนฟิสิกส์ 2

จากบทความทำไมต้องเรียนฟิสิกส์ ที่ผู้เขียนได้เขียนบรรยายให้ผู้อ่านทุกท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาฟิสิกส์ โดยมีการอ้างอิงบุคคลสำคัญทางวิทยาศาสตร์หลายท่านที่ทำการค้นพบ ศึกษา พัฒนา และสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายที่อำนวยความสะดวกมากมายให้เราใช้กันในปัจจุบัน รวมถึงการใช้ทฤษฎีฟิสิกส์ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ข่าวการขับรถชนตำรวจท่านเสียชีวิต ที่เป็นประเด็กถกเถียงกันอยู่ครู่หนึ่งในเรื่องความเร็วของรถยนต์คันดังกล่าว ที่ผู้เขียนได้แสดงวิธีคิดและการคำนวณให้ดูแล้วในบทความทำไมต้องเรียนฟิสิกส์