ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มและการนำไปใช้

ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มและการนำไปใช้

ในเอกสารนี้จะประกอบไปด้วย 4 แนวคิดที่สำคัญและกรณ๊ศึกษา อ่านต่อ

https://drive.google.com/file/d/10UB-qCRvxtWmAIR8b1hk4g4NtImw6650/view?usp=share_link