ตัวเลขจีน

ตัวเลขจีนถือเป็นคำศัพท์กลุ่มแรก ๆ ที่คนเรียนภาษาจีนส่วนใหญ่มักอ่านและเขียนได้ในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากมีลำดับขีดน้อยและสามารถจดจำได้ง่าย ซึ่งตัวเลขที่ชาวจีนนิยมใช้ มีด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้

อ่านต่อ