ตัวอย่างการอ่าน Nameplate Transformer

หม้อแปลงไฟฟ้าจัดเป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดที่ไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหวจึงทำให้เป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่แข็งแรงทนทาน และมี
ประสิทธิภาพทางด้านกำลังไฟฟ้าสูง เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน โดยอาศัยหลักแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก โดยในการแปลงระดับแรงดันไฟฟ้า ซึ่งทำได้ทั้งเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้า (Step-up voltage) และการลดระดับแรงดันไฟฟ้า (Step-down voltage) จึงถูกนำมาใช้งานในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและมีความสำคัญต่อระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า เพราะทำหน้าที่ยกระดับแรงดันไฟฟ้าจากที่ผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส ให้สูงขึ้นเพื่อป้อนให้กับระบบสายส่งกำลังไฟฟ้าและลดระดับแรงดันไฟฟ้าจากระบบสายส่งกำลังไฟฟ้าให้ลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างถูกวิธี จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจรายละเอียดที่อยู่ในแผ่นป้ายหม้อแปลง (Nameplate Transformer)

อ่านเพิ่มเติม