“ซะกาตกับการแก้ปัญหาความยากจนในศตวรรษที่ 21” ศักดา เซะวิเศษ

ซะกาตกับการแก้ปัญหาความยากจนในศตวรรษที่ 21  sakda sewiset