ชุมชนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Village E-Commerce )

ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการในชุมชนและสินค้า OTOP สู่การค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชัน เพื่อกระตุ้นการค้าออนไลน์ เชิญชวนผู้บริโภคให้รู้จักสินค้าของเรา ช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนคุณภาพดี  >>อ่านเพิ่มเติม<<