จักรวาลนฤมิตสำหรับการศึกษา

1 บทนำ

การพัฒนาของเทคดนโลยีเมตาเวิร์สมีผลกระทบในหลายด้าน เช่น ด้านบันเทิงทำให้เกิดเกมออนไลน์และการสตรีมมิ่งเพื่อการอัพเดทเนื้อหาในเวลาจริง ด้านการศึกษาเมตาเวิร์สสามารถให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมจริงและได้มากขึ้น ด้านธุรกิจเมตาเวิร์สเปิดโอกาสให้ธุรกิจสร้างประสบการณ์ในการติดต่อลูกค้าและการทำธุรกิจในโลกดิจิทัล

2 ความหมายของเมตาเวิร์ส

          คำว่า “เมตาเวิร์ส” หมายถึงโลกเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งรวบรวมสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยเป็นพื้นที่ที่ให้ประสบการณ์การเชื่อมต่อ, สื่อสาร, และกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบที่มีความเสมือนจริง เมตาเวิร์สไม่ได้เป็นแค่โลกเสมือนในวงการบันเทิงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมสถานการณ์หลาย ๆ อย่าง เช่น การศึกษา, การธุรกิจ, และการทำธุรกรรมทางดิจิทัล ซึ่งมีความหลากหลายและกำลังพัฒนาขึ้นตามลำดับ

เมตาเวิร์สเป็นคำที่ถูกใช้เพื่ออธิบายโลกดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นจากประชากรและองค์กรที่มีการแปลงร่างเป็นตัวละครสามมิติ ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์กันในพื้นที่เสมือนจริงผ่านทางอินเทอร์เน็ต การพัฒนาของเมตาเวิร์สเป็นผลมาจากโลกดิจิทัลที่มีความสามารถในการรับรู้และปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมกับมนุษย์ในรูปแบบเสมือนจริงนี้ โดยไม่จำกัดพื้นที่หรือเวลา นอกจากนี้เมตาเวิร์สยังมีความสามารถในการรวมกลุ่มผู้เล่นหลายคนในโลกออนไลน์เดียวกัน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

 

3 องค์ประกอบหลักของเมตาเวิร์ส

3.1 โลกเสมือน (Virtual Worlds): เมตาเวิร์สประกอบด้วยโลกเสมือนหลายตัวที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์, แว่น VR, หรืออุปกรณ์มือถือ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างโลกทรัพยากรตามจริยธรรมและโลกดิจิทัล เป็นที่ตั้งของประสบการณ์ที่รวบรวมข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลก เช่น สังคม, การศึกษา, การธุรกิจ, และการบันเทิง

3.2 ตัวละครและบุคคล (Avatars): ตัวละครเสมือนที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเพื่อแทนตนเองในโลกเสมือน เหล่า Avatars สามารถปรับแต่งลักษณะต่างๆ และมีบทบาทในการสื่อสารและกระทำภารกิจต่าง ๆ

3.3 ประสบการณ์การเข้าถึง (User Experience): Metaverse ต้องมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสาร นำเสนอ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโลกเสมือนได้. การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้สถานการณ์การเรียนรู้มึความนาสนใจและสมจริง ทำให้ผู้ใช้สามารถได้รับประสบการณ์ที่ไม่เป็นไปได้ในโลกทั่วไป

3.4 สารสนเทศและเนื้อหา (Information and Content): มีการสร้างเนื้อหาที่หลากหลายใน เมตาเวิร์สเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความรู้ การศึกษา บันเทิง และประสบการณ์การเรียนรู้

3.5 เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) การสื่อสารระหว่าง Avatars และผู้ใช้ต่าง ๆ ใน เมตาเวิร์สจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เสียง 3D, คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ที่สมจริง, และการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเวลาจริง เปิดโอกาสให้มีการปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่นในโลกเสมือน, การโต้ตอบกับสิ่งต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมดิจิทัล, และการสร้างประสบการณ์ที่ทันสมัยและน่าสนใจ

3.6 ระบบ Blockchain: เพื่อรองรับเรื่องของการซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล, การลงทะเบียนสิทธิ์ทางทรัพย์สิน, และความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงขึ้น

3.7 เซิร์ฟเวอร์และโครงสร้างระบบ (Servers and Infrastructure): การให้บริการ เมตาเวิร์สต้องมีเซิร์ฟเวอร์และโครงสร้างระบบที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้ที่มาก

3.8 เศรษฐกิจที่พึงเชื่อถือ (Trusted Economy): เมตาเวิร์สสามารถสร้างระบบเศรษฐกิจในโลกดิจิทัลที่ทำให้การทำธุรกรรม, การซื้อขาย, และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือ การซื้อขายสิทธิ์ใน เมตาเวิร์ส และการทำกิจกรรมธุรกิจในโลกเสมือน

4 ประโยชน์ของเมตาเวิร์สด้านการศึกษา

4.1 การเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย (Multimedia Learning): เมตาเวิร์สให้โอกาสในการสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างตัวละคร 3D, เสียง, และภาพเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและสร้างมอดูลการสอนที่มีประสิทธิภาพ

4.2 การจำลองสถานการณ์การเรียนรู้ (Simulation of Learning Scenarios): ใน เมตาเวิร์ส สามารถสร้างการจำลองสถานการณ์การเรียนรู้ที่ซับซ้อนได้ เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์, การฝึกทักษะทางวิศวกรรม, หรือการทดสอบทักษะทางศิลปะ

4.3 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning): เมตาเวิร์สทำให้เป็นไปได้ที่ผู้เรียนจะสามารถเชื่อมต่อและเรียนรู้ร่วมกันได้ในโลกที่มีพื้นที่เสมือนจริง โดยทำให้เกิดการทำงานกลุ่มและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่แฟนตาซี

4.4 การศึกษาที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง (Real-life Learning Experiences): สถานการณ์ที่สร้างขึ้นใน เมตาเวิร์สสามารถจำลองสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน, เสนอโอกาสในการศึกษาที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง

4.5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและการเรียน (Enhanced Teaching and Learning): การใช้ เมตาเวิร์สทำให้สามารถปรับปรุงวิธีการสอนและการเรียนโดยให้ความสนใจที่มากขึ้น, ช่วยในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้

5 สรุป

เมตาเวิร์สเป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัล ซึ่งมีผลกระทบต่อการสื่อสาร บริหารจัดการ และการเชื่อมต่อในระดับที่ใหม่และทันสมัย องค์ประกอบของเมตาเวิร์สเป็นสิ่งที่มีความหลากหลายและน่าสนใจในการสร้างประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมและมีความเชื่อถือสำหรับผู้ใช้ เมตาเวิร์สกำลังเป็นแนวทางที่น่าสนใจในการพัฒนารูปแบบการศึกษาในอนาคต อย่างไรก็ตาม, การใช้เมตาเวิร์สในการศึกษาก็ต้องพิจารณาด้านความปลอดภัย, ความเป็นส่วนตัว, และการเข้าถึงที่ทั่วถึงเพื่อที่จะให้การใช้ เมตาเวิร์สเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ นอกจากนี้ เมตาเวิร์สยังเป็นหัวข้อที่กำลังรับความสนใจมากขึ้นในวงการเทคโนโลยีและธุรกิจ และยังคาดหวังว่าจะมีการพัฒนาและการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคตที่จะเพิ่มความสมจริงและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นในโลกดิจิทัล

การอ้างอิง

Wang, Y., Lee, L-H., Braud, T., Hui, P. (2022). Re-shaping post Covid-19 Teaching and Learning: A Blueprint of Virtual Physical Blended Classroom in the Metaverse Era. https://en.x-mol.com/api/paper/redirect/1504856248907841536

Hyeonju, L., Woo, D. & Yu, S. 2022. “Virtual Reality Metaverse System Supplementing Remote Education Methods: Based on Aircraft Maintenance Simulation” Applied Sciences 12, no. 5: 2667.

Hirsh-Pasek, K., Zosh, J., Hadani, H. S., Golinkoff, R., Clark, K., Donohue, C., & Wartella, E. (2022). A whole new world: Education meets the metaverse. Center for Universal Education at Brookings. https://apo.org.au/node/316431

Hwang, G.-J., & Chien, S.-Y. (2022). Definition, roles, and potential research issues of the metaverse in education: An artificial intelligence perspective. Computers and Education: Artificial Intelligence, 3,100082. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100082

Kye, B., Han, N., Kim, E., Park, Y., & Jo, S. (2021). Educational applications of metaverse: Possibilities and limitations. Journal of Educational Evaluation for Health Professions, 18, 32. https://doi.org/10.3352/jeehp.2021.18.32