จะกินอะไรกันดีล่ะ?

คำว่า “กินอะไรดีล่ะ?” มักเป็นคำถามยอดฮิตที่เรามักจะได้ยินจากทุกคนในการถามถึงรายการอาหารที่เราจะรับประทานในแต่ละมื้อ ทุกคนจะหันมาถามกันและโต้ตอบกันไปมา เพื่อหาข้อสรุปถึงรายการที่จะรับประทานอาหาร 

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ